Ziek melden

Vanaf 8.00 uur is de school telefonisch bereikbaar (0346 262 211) voor het afwezig melden van uw kind. Ook via Parro kunt u uw kind ziekmelden. Omdat kinderen vanaf 5 jaar leerplichtig zijn, worden ziekmeldingen en verzuim door ons bijgehouden. Het is dan ook belangrijk dat u ons bericht waarom uw kind niet op school kan komen. Bij ziekte vernemen we graag wat de aard van de ziekte is, zodat eventueel besmettingsgevaar kan worden voorkomen. Ziek melden via de mail kan niet.