Schooltijden

Op de Regenboog hanteren wij een continurooster. Dit doen wij om rust en duidelijkheid gedurende de dag te creëren. Op woensdagmiddag zijn de kinderen vrij.

De deur gaat ’s morgens om 8.30 uur open, zodat kinderen de tijd hebben om rustig naar de klas te gaan. Om 8.45 uur begint de les. Ouders van kleuters kunnen hun kinderen naar de klas brengen. De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan zonder ouders naar de klas.

Na schooltijd brengen de leerkrachten van groep 1 en 2 de kinderen naar buiten. Vanaf groep 3 gaan de kinderen zelf naar buiten.

Onderbouw (Groep 1 t/m 4)

Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

8.45 – 14.45 uur
8.45 – 14.45 uur
8.45 – 12.30 uur
8.45 – 14.45 uur
8.45 – 12.00 uur

Bovenbouw (Groep 5 t/m 8)

Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

8.45 – 14.45 uur
8.45 – 14.45 uur
8.45 – 12.30 uur
8.45 – 14.45 uur
8.45 – 14.45 uur

Schooltijden

Op de Regenboog hanteren wij een continurooster. Dit doen wij om rust en duidelijkheid gedurende de dag te creëren. Op woensdagmiddag zijn de kinderen vrij.

De deur gaat ’s morgens om 8.30 uur open, zodat kinderen de tijd hebben om rustig naar de klas te gaan. Om 8.45 uur begint de les. Ouders van kleuters kunnen hun kinderen naar de klas brengen. De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan zonder ouders naar de klas.

Na schooltijd brengen de leerkrachten van groep 1 en 2 de kinderen naar buiten. Vanaf groep 3 gaan de kinderen zelf naar buiten.

Onderbouw (Groep 1 t/m 4)

Maandag:  8.45 – 14.45 uur
Dinsdag:  8.45 – 14.45 uur
Woensdag:  8.45 – 12.30 uur
Donderdag:  8.45 – 14.45 uur
Vrijdag:  8.45 – 12.00 uur

Bovenbouw (Groep 5 t/m 8)

Maandag:  8.45 – 14.45 uur
Dinsdag:  8.45 – 14.45 uur
Woensdag:  8.45 – 12.30 uur
Donderdag:  8.45 – 14.45 uur
Vrijdag:  8.45 – 14.45 uur