Buitengewoon verlof

Bij bijzondere familieaangelegenheden zoals huwelijk, jubileum e.d. kan uw kind vrij van school krijgen. U kunt uw verzoek om extra verlof 8 weken van tevoren schriftelijk in te dienen bij de directie. Ook afwezigheid in verband met een begrafenis kunt u bij de directie melden.

Aanvragen voor vakantie buiten de reguliere schoolvakanties mogen uitsluitend worden toegekend als de aard van het werk van de ouder(s) dit noodzakelijk maakt. Dergelijke aanvragen dienen vergezeld te gaan van een werkgeversverklaring. Aanvragen voor buitengewoon verlof voor meer dan 10 dagen worden behandeld door de leerplichtambtenaar.

Vul onderstaand formulier in als u een aanvraag wil doen voor verlof buiten de schoolvakantie.

FormulierVerlofBuitenSchoolvakantie

Het kan gebeuren dat een schoolweek voor een vijfjarige nog wat te vermoeiend is. U kunt dan gebruik maken van een speciale regeling. Deze houdt in dat een vijfjarige ten hoogste 5 uren per week thuis mag blijven, als de ouders dit tijdig doorgeven aan de leerkracht.

Op verzoek van de ouders kan de directeur toestaan dat een vijfjarige zelfs 10 uren per week wordt thuis gehouden. Deze uren kunnen niet worden opgespaard. Zodra uw kind 6 jaar is, is deze regeling niet meer op hem/haar van toepassing.