Hulpouders

Luizencontrole

Aan het begin van elk schooljaar worden er 2 luizenouders per klas gekozen. Na elke vakantie vindt er luizencontrole plaats. De controles vinden in de eigen klas plaats. Als uw kind luis heeft, dan neemt de groepsleerkracht van uw kind contact op.

Belangrijk! Elke ouder heeft een actieve rol in het controleren van het eigen kind op luizen! Zo proberen we met elkaar de school vrij van luizen te houden.