Hulpouders

Samenwerken met ouders vinden wij erg belangrijk. Onze ouders zijn betrokken bij het leerproces van hun kind en helpen ons bij het organiseren van allerlei activiteiten in en om de school. Naast een actieve oudervereniging en medezeggenschapsraad, dragen veel ouders hun steentje bij. Bijvoorbeeld bij de begeleiding van activiteiten of vervoer naar een buitenschoolse locatie of als klassenouder, bij luizencontrole of het ophalen van oud papier.

Klassenouder

Elke groep heeft 1 of 2 klassenouders. De klassenouder is een contactpersoon tussen oudervereniging en leerkracht en tussen ouders en leerkracht.

Taken van de klassenouder kunnen zijn:

  • Assisteren bij activiteiten binnen de groep
  • Assisteren bij organisatie van excursies

  • Informeren van “nieuwe” ouders in de groep

  • Representatieve functie

  • Signalerende functie

Luizencontrole

Aan het begin van elk schooljaar worden er 2 luizenouders per klas gekozen. Na elke vakantie vindt er luizencontrole plaats. De controles vinden in de eigen klas plaats. Als uw kind luis heeft, dan neemt de groepsleerkracht van uw kind contact op.

Belangrijk! Elke ouder heeft een actieve rol in het controleren van het eigen kind op luizen! Zo proberen we met elkaar de school vrij van luizen te houden.

Ophalen van oud papier

Elke tweede zaterdag van de maand is een basisschool in Breukelen verantwoordelijk voor het ophalen van oud papier. Dit wordt verzorgd door een ploeg hulpouders van de betreffende school die met behulp van kraakwagens 4 verschillende routes door Breukelen rijdt om het oud papier op te halen. Het geld dat hiermee wordt verkregen, wordt over de 4 Breukelse basisscholen verdeeld. Wij besteden het zo verkregen geld aan nuttige, leuke en extra dingen voor de kinderen van onze school.