Visie

Wij zien een kind als een onderzoekend, nieuwsgierig, leergierig, betrokken, zelfstandig, talentvol kind met een eigen persoonlijkheid.

Wij zijn ervan overtuigd dat een kind zich het best naar eigen mogelijkheden ontwikkelt als het zichzelf kan zijn. Een kind kan bij ons kind zijn, zijn wie hij is.

Een veilige, geborgen en uitdagende leeromgeving is voor ons het uitgangspunt voor goed onderwijs. Ook zorgen wij voor een duidelijke structuur waarbinnen een kind zich vrij kan bewegen.

Wat wij onze kinderen willen leren is respectvol met elkaar omgaan, voor elkaar zorgen en kritisch denken. Ook vinden wij het belangrijk dat een kind eigen verantwoordelijkheid krijgt en leert nemen en dat kinderen zelfstandig taken kunnen uitvoeren. Dit vergroot hun gevoel van zelfvertrouwen en autonomie. Ons doel is de kinderen een stevige basis mee te geven voor hun verder stappen in de maatschappij.