Maandinfo directie

Onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen rond dalton en de algemene schoolontwikkelingen worden maandelijks in de directie-informatiebrief beschreven en toegelicht. De brief wordt naar alle gezinnen gemaild en op de website geplaatst.