Breed onderwijsaanbod

Leervakken, creativiteit en sport & spel gaan hand in hand en zijn allemaal belangrijk voor een brede ontwikkeling van het kind.

De Regenboog biedt kinderen een uitdagende leeromgeving. Dit doen we door de leerstof gedifferentieerd aan te bieden, met instructies op niveau. Onze methodes en leermiddelen worden hierop uitgekozen. De kinderen worden geprikkeld door het gebruik van wisselende werkvormen zoals groepswerk, zelfstandig werken, in tweetallen leren en tutorleren. Op die manier maken ze gebruik van elkaars talenten. Dit kan zowel in de klas als groepdoorbrekend plaatsvinden. Binnen de school zijn een groot aantal plekken waar kan worden samengewerkt. Kinderen worden gestimuleerd om zoveel mogelijk van elkaar te leren.

Voor een gevarieerd lesaanbod werken we met leskisten om het onderwijs te verrijken en hebben we elk jaar twee schoolbrede projecten. Ook bezoeken de kinderen voorstellingen en exposities van uiteenlopende aard.

Muziek komt in alle groepen aan bod. Vanaf schooljaar 2016-2017 werken wij samen met Leerorkest Stichtse Vecht. De kinderen van groep 5 en 6 maken kennis met verschillende muziekinstrumenten en leren deze te bespelen.

Een vakleerkracht bewegingsonderwijs geeft een dag per week de gymlessen. De andere gymles wordt door een Regenboog leerkracht gegeven. Behalve gym- en spellessen, is er ook aandacht voor bewegen op muziek. Groep 1 en 2 maakt gebruik van het speellokaal in de school. De groepen 3 t/m 8 hebben gymnastiek in de gymzaal in het Kikkerfort.

De Regenboog maakt deel uit van het samenwerkingsverband ‘Passenderwijs’ en heeft een ondersteuningsprofiel opgesteld, waarin u kunt lezen welke zorg onze school biedt en waar nog ontwikkelpunten liggen.

Meer informatie?

SchoolondersteuningsprofielLeren in groep 1-2Gedifferentieerd onderwijs groep 3 t/m 8De inzet van ICTSchoolbibliotheek