DALTON

Vanuit onze visie op het lerende kind hebben wij in 2015 de keuze gemaakt om het Daltononderwijs als leidraad te nemen voor onze manier van onderwijs geven. Het Daltononderwijs werkt vanuit vijf kernwaarden:

  • Verantwoordelijkheid
  • Samenwerking
  • Effectiviteit
  • Zelfstandigheid
  • Reflectie
Op De Regenboog hebben wij daar creativiteit aan toegevoegd.

De kernwaarden van Dalton staan goed uitgelegd op de site van De Daltonvereniging. Op de homepagina kunt u zien hoe De Regenboog invulling geeft aan deze kernwaarden.

Om het Dalton predicaat te voeren is een licentie vanuit de Daltonvereniging nodig. De Regenboog is een Daltonschool in oprichting en verwacht in 2020 de Dalton licentie te behalen.

De ontwikkeling die de school richting het visitatie doormaakt wordt bijgehouden in ons daltonboek.

Daltonhandboek OBS De Regenboog

MEER WETEN?

Het ontstaan van Daltononderwijs

Veelgestelde vragen over Daltononderwijs