AANMELDFORMULIER OBS DE REGENBOOG BREUKELEN

Middels dit aanmeldformulier kunt u uw kind aanmelden voor OBS De Regenboog in Breukelen. Binnen 6 weken krijgt u bericht over definitieve inschrijving.

AKKOORD PRIVACY VERKLARING

 Ik ga akkoord met de Privacy verklaring

GEGEVENS LEERLING

GEGEVENS WOONSITUATIE LEERLING

VOORGESCHIEDENIS LEERLING

KIND VOOR HET EERST NAAR SCHOOL

Zijn er bijzonderheden in de ontwikkeling van uw kind ten aanzien van:

KIND MAAKT OVERSTAP VAN EEN ANDERE SCHOOL

MEDISCHE GEGEVENS

Is uw kind onder behandeling of controle (geweest) van:

GEGEVENS VERZORGER 1

GEGEVENS VERZORGER 2

IN GEVAL VAN NOOD

In geval van nood nemen wij eerst contact op met ouders/verzorgers.
Noodnummer indien zij niet bereikbaar zijn:

TOESTEMMING GEBRUIK VAN FOTO'S

OBS de Regenboog maakt gebruik van foto’s van schoolkinderen voor de website en de Facebookpagina. Het is vanzelfsprekend dat wij daar zorgvuldig mee omgaan. Indien u bezwaar heeft tegen het plaatsen van een foto met uw kind erop, dan kunt u dit schriftelijk aangeven bij de directeur via directie@regenboog-breukelen.nl

ONDERTEKENING

Dit formulier is naar waarheid ingevuld door: