AANMELDFORMULIER OBS DE REGENBOOG BREUKELEN

Middels dit aanmeldformulier kunt u uw kind aanmelden voor OBS De Regenboog in Breukelen. Binnen 6 weken krijgt u bericht over definitieve inschrijving.

GEGEVENS LEERLING

GEGEVENS WOONSITUATIE LEERLING

VOORGESCHIEDENIS LEERLING

KIND VOOR HET EERST NAAR SCHOOL

Zijn er bijzonderheden in de ontwikkeling van uw kind ten aanzien van:

KIND MAAKT OVERSTAP VAN EEN ANDERE SCHOOL

MEDISCHE GEGEVENS

Is uw kind onder behandeling of controle (geweest) van:

GEGEVENS VERZORGER 1

GEGEVENS VERZORGER 2

IN GEVAL VAN NOOD

In geval van nood nemen wij eerst contact op met ouders/verzorgers.
Noodnummer indien zij niet bereikbaar zijn:

TOESTEMMING GEBRUIK VAN FOTO'S

OBS de Regenboog maakt gebruik van foto’s van schoolkinderen voor de website en de Facebookpagina. Het is vanzelfsprekend dat wij daar zorgvuldig mee omgaan. Indien u bezwaar heeft tegen het plaatsen van een foto met uw kind erop, dan kunt u dit schriftelijk aangeven bij de directeur via directie@regenboog-breukelen.nl

ONDERTEKENING

Dit formulier is naar waarheid ingevuld door: